برگزاری جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز (اسفند 96) استان کردستان
برگزاری جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کردستان ( 1396/10/28)
دومین جشنواره خیرین کتابخانه ساز کردستان
برگزاری اولین جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کردستان درسال 96
نخستین جشنواره خیرین کتابخانه ساز استان کردستان برگزار شد
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما